2106218134 Θέση Λιλικούκεζα, Σταμάτα, Αττικής bxm.excavation.ike@gmail.com
hero image

 

BXM EXCAVATION
Χωματουργικές εργασίες Στμάτα Αττική
_____

υπηρεσίες
 

Η μακροχρόνια εμπειρία της εταιρείας μας εγγυάται γρήγορη και ταυτόχρονα αποτελεσματική διαμόρφωση των χωματουργικών έργων σε όλη την Αττική.

Το προσωπικό της εταιρείας μας είναι εμπειροι χειριστές και παρέχουν τις υπηρεσίες αμεσα  στον προκαθορισμένο χρόνο, από την ανάληψη της εργολαβίας εως την αποπεράτωσή της.

 

 Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εκσκαφές, επιχωματώσεις.
 Μεταφορά μπαζών, οικοδομικών υλικών.
 Πωλήσεις χωμάτων και πέτρας από εκσκαφή.
 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με φορτηγό δημοσίας χρήσεως.
 Η καλλιέργεια, ανάπτυξη, παραγωγή, μεταφορά, διανομή και γενικά εκμετάλλευση γεωργικών και φυτικών προϊόντων.
 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης καταστημάτων μαζικής εστίασης, μπαρ κλπ.

 

 

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας
για να συζητήσουμε τις ανάγκες του έργου σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη λύση.